Sunday, February 15, 2015

Teks Geguritan - Pak Tani

PAK TANI

teks geguritan untuk materi lomba sd
Pancen luhur bebudenmu
Urip prasaja ora kesusu
Ana ing desa kang asri
Urip rukun dadi petani

Tanduran digulawenthah ngati-ati
Gotong royong iku wis mesthi
Asile dienteni wong sanagari
Ora lali syukur rina wengi

Bu tani uga polah
Nyiapake dhaharan ana ing omah
Banjur digawa menyang sawah
Dhahar ing galengan kanthi bungah

Download Geguritan Pak Tani
Load disqus comments

2 comments